MENY
SVT logotyp
MENY

SVT och pengarna

Visste du att...

Sverige har den lägsta public service-avgiften i norden med 80 euro per capita. Danskarna betalar 90, finnarna 93, norrmännen 113 och isländarna 149 euro per capita, enligt EBU och IMF.

Intäkter och kostnader

SVT:s verksamhet finansieras till 95 procent genom public service-avgiften som svenska folket är med och betalar. För 2023 var avgiften maximalt 1 300 kronor per person och år. SVT ska använda resurserna effektivt för att kunna göra bra program och tjänster.

Här följer 3 boxar i en karusell med rubrikerna Intäkter, kostnader och kostnader per programkategori.

Intäkter

SVT:s samlade intäkter år 2023 uppgick till 5,5 mdkr. Intäkterna fördelas på: public service-avgiften (95 %), övriga intäkter (4 %) och sidoverksamhet (1 %).

Kostnader

SVT:s kostnader uppgick 2023 till 5,5 mdkr, fördelat på programkostnader (79 %), distributionskostnader (3 %), övriga kostnader (17 %) och sidoverksamhet (1 %).

Kostnader per programkategori

Kostnaderna per programkategori varierar mellan åren. Ett valår medför exempelvis omfördelningar till nyheter och samhälle.

Nedan ser du ett urval av de villkor som gäller SVT:s ekonomi och redovisning

Året med SVT är en kortversion av SVT:s årliga public service-redovisning och här redovisar vi ett urval av de villkor som gäller SVT:s ekonomi och redovisning.

I den årliga redovisningen presenteras vad vi gjort för att leva upp till alla de villkor som riksdagen ställer på SVT i sändningstillståndet och medelsvillkoren.