MENY
SVT logotyp
MENY

SVT och pengarna

Visste du att...

SVT:s innehåll jämförs med innehållet från streamingjättar som Netflix och Disney+. SVT har en budget på 5 miljarder, medan Disney omsätter 578 miljarder och Netflix 255 miljarder kronor.

Intäkter och kostnader

SVT:s verksamhet finansieras till 95 procent genom public service-avgiften som svenska folket är med och betalar. För 2022 var avgiften maximalt 1 327 kronor per person och år. SVT ska använda resurserna effektivt för att kunna göra bra program och tjänster.

Här följer 3 boxar i en karusell med rubrikerna Intäkter, kostnader och kostnader per programkategori.

Intäkter

SVT:s samlade intäkter år 2022 uppgick till 5,3 mdkr. Intäkterna fördelas på: public service-avgiften (95 %), övriga intäkter (4 %) och sidoverksamhet (1 %).

Kostnader

SVT:s kostnader uppgick 2022 till 5,3 mdkr, fördelat på programkostnader (77 %), distributionskostnader (3 %), övriga kostnader (19 %) och sidoverksamhet (1 %).

Kostnader per programkategori

Kostnaderna per programkategori varierar mellan åren. Ett valår medför exempelvis omfördelningar till nyheter och samhälle.

Nedan ser du ett urval av de villkor som gäller SVT:s ekonomi och redovisning

Året med SVT är en kortversion av SVT:s årliga public service-redovisning och här redovisar vi ett urval av de villkor som gäller SVT:s ekonomi och redovisning.

I den årliga redovisningen presenteras vad vi gjort för att leva upp till alla de villkor som riksdagen ställer på SVT i sändningstillståndet och medelsvillkoren.